Απενεργοποιημένος λογαριασμός
Ο λογαριασμός απενεργοποιήθηκε λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών.
Επικοινωνήστε για την εξόφληση του λογαριασμού ώστε να ενεργοποιηθεί.